• Webové stránky pro bytová družstva
  • s přehlednou informační deskou,
  • kontakty na bytové družstvo
  • se snadnou administrací
  • s diskuzí přihlášených členů
  • rozesílání emailů na členy društva
  • s právní poradnou advokátní kanceláře JUDr. Viktora Paka - www.akpak.cz
  • CENA: 59,- kč / měsíc + DPH

1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ze kterého vyplývá, že bytová družstva mají povinnost mít své internetové stránky za účelem svolání členské schůze.

Vloženo: 01.11.2016
Datum události:
15.11.2016

BYTOVÉ DRUŽSTVO HORÁČKOVA 1214
140 00 Praha 4, Horáčkova 1214/23
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka3424
IČ: 25142836 DIČ: CZ25142836

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva, která se koná v úterý 15.11.2016 v 19 hodin, v přízemí domu

Program členské schůze:
1. Změna správní firmy našeho BD
2. Změna bankovního účtu (banky) našeho BD
3. Volba nového představenstva (hlasování)
4. Různé – diskuze, návrhy, připomínky

Vloženo: 09.06.2016

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva, která se koná v úterý 21.6.2016 v 19 hodin, v přízemí domu

Program členské schůze:
1. Finanční hospodaření za rok 2015
2. Neplatiči
3. Nabídky na opravu společných prostor domu
4. Návrh nových členů představenstva
5. Různé – diskuze, návrhy, připomínky

Vloženo: 02.03.2016

Vážení členové družstva,

dne 15.3.2016 v 19 hodin svoláváme schůzi Bytového družstva Horáčkova 1214 z důvodu schválení nových stanov za přítomnosti notáře JUDr. Tomáše Oulíka a advokátky Mgr. Lady Bahenské.
Připomínáme, že buď budou všichni členové družstva přítomni osobně nebo v plné moci - na ní musí být úředně ověřený podpis zmocnitele. Je nutná 100% účast všech členů družstva a pokud se všichni nedostaví, zbytečně budeme platit notáře a advokáta.

Děkujeme za pochopení
Představenstvo bytového družstva.

Vloženo: 05.03.2015
Datum události:
19.03.2015

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva, která se koná ve čtvrtek 19.3.2015 v 19 hodin, v přízemí domu

Vloženo: 10.01.2017

Zápis z členské schůze bytového družstva, která se konala v úterý 15. 11. 2016 v 19 hodin, v přízemí domu

Přítomno: 21 členů
Zůstatek na účtu družstva k 15.11.2016 činí 1 405 721 Kč
1. Změna správní firmy našeho BD
- členy družstva byla jednomyslně odsouhlasena změna správní firmy z dosavadního Rado Investu s.r.o. na SBD Vyšehrad

2. Změna bankovního účtu (banky) našeho BD
- členy družstva byla jednomyslně odsouhlasena změna banky z dosavadní České spořitelny a.s. na Raiffeisen bank a.s.

Vloženo: 26.11.2015
Datum události:
15.12.2015

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva, která se koná v úterý 15.12.2015 v 19 hodin, v přízemí domu

Program členské schůze:
1. Stanovy družstva, Schválení nových stanov
2. Finanční hospodaření
3. Platby nájemníků a pronajímatelů bytů - pohledávky
4. Odečty studené a teplé vody v bytech
5. Návrh na zvýšení příspěvku do fondu oprav
6. Projednání návrhu zaklecování kontejnerů na odpad
7. Různé – diskuze, návrhy, připomínky

Představenstvo družstva

Vloženo: 04.11.2014

Naše služby již využívá přes 200 bytových družstev a SVJ. Přidejte se i Vy. Vyzkoušejte své stránky jeden měsíc bezplatně.

Více na
* http://bytovedruzstvo.eu/reference
* http://bytovedruzstvo.eu/content/objednavkovy-formular

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)