Jsou webové stránky pro bytová družstva povinné?

1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon o obchodních společnostech a družstvech. Zákonnou povinností vyplývající z § 636 tohoto zákona je zřízení a provozování internetových stránek za účelem svolání členské schůze. Svolavatel má povinnost nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejnit pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zaslat členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

Vytvořené internetové stránky je pak možné využít i v souladu s ustanovením § 562, který ukládá povinnost zřídit informační desku, která je přístupná všem členům družstva. Určí-li tak stanovy, informační deska se zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek. V praxi tak odpadnou možné námitky některých členů družstva, že jim konkrétní informace nebyla známa proto, že někdo z informační desky v domě informaci vyvěšenou v papírové podobě odstranil.

Tags: 

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687