Informační zpravodaj

Informace pro členy BD VLTAVA II

Představenstvo BD VLTAVA II sděluje,že vzhledem omezení vydané vladou a oznámení paní notářky JUDr Voclové se neuskutečnilo plánované jednání dne 17.3.2020 a proto nebyl ani stanoven termín předání návrhu smluv o převodu bytů a garáží do osobního vlastnictvi pro jednotlivé členy.

Nový termín bude všem členům sdělen dodatečnem v předstihu buď na těchto stránkách a informací na domovních vývěskách.

za prředstavenstvo BD VLTAVA II Štěpánek Zd.

Členská schůze BD VLTAVA II

Členská schúze BD VLTAVA II se koná dne 31.10.2019 v 18 .hod. v sušárně objektu 1032
program jednání je umístěn na domovních vývěskách.

Dne 5.11.2019 bude provedena kontrola spalinových cest v bytech uživatelů na všech objektech SVJ a BD VLTAVA II a to v době od 15 do 18.hodin firmou Němec .Umožněte přístup ke spotřebičům.

Členská schůze BD VLTAVA II

Členská schůze BD VLTAVA II se koná dne 6.6. 2019 od 18.hod.v sušárně objektu Naskové 1032/58
Program Zahájení volba zapisovatele
výsledky hospodaření za 1Q 2019
informace o jednání oprav střech (řešení ,návrh smlouvy)
výsledky hlasování per rolam (společná jednání)
zpráva o situaci kolem převodu bytů
Návrh na řešení změn ve výboru SVJ Naskové
Usnesení závěr.

Jednání SVJ Naskové 1032-1034

Jednání společenství vlastníků jednotek SVJ Naskové se bude konat dne 21.3.2019
od 18.hodin v objektu Naskové 1032
program jednání
volba ověřovatele a zapisovatele,odsouhlasení programu
informace o výsledku hospodaření za rok 2018
GDPR. právní vysvětlení
informace o návrhu na doplnění či volby výboru
nabídky na plánované opravy aktuální stav
informace o plánovaných akcích kolem bytových domů (voda,plyn,kabely MHD
Usnesení a závěr

Členská schůze BD VLTAVA II

Členská schůze BD VLTAVA II se bude konat dne 19.3.2019 v objektu Naskové 1032/58 od 18,hodin
Program jednání :
zahájení,volba zapisovatele,schválení programu
informace o výsledku hospodaření BD za rok 2018 (stř.116 i 117)
informace o GDPR v rámci družstva -právní výklad
informace o převodu bytů a gar, do OV
návrh na rešení změn ve výboru SJV
situace kolem vypracovaných nabídek na opravy a údržbu objektů
usnesení a závěr jednání

Jednání SVJ Naskové 1032-1034

Výbor SVJ Naskové 1032-1034 svolává na 30.10.2018 jednání vlastníkú jednotek,které se uskuteční
dne 30.10.2018 od 18 hod, v objektu Naskové 1032/58

Program jednání
zahájení volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,odsouhlasení programu
Zpráva o výsledku hospodaření za 01-06 2018
GDPR (nová evidence a pod.)
informace o sestavení rozpočtu na rok 2019
nabídky na plánované opravy (aktualizace)
Probíhající popravy a kontroly,plánované opravy
Usnesení a závěr

Členská schůze BD VLTAVA II

Představenstvo BD VLTAVA II svolává na 1.11.2018 schůzi členů bytového družstva od 18 hodin
do objektu Naskové 1032/58
Program jednání :
zahájení,volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
informace o výsledku hospodaření za 01-06 2018
GDPR (nová evidence,doplnění údajů.)
Rozpočet pro rok 2019 -návrh a doplnšní
Probíhající kontroly a opravy,nabídky
Usnesení a závěr.

GDPR a ochrana osobních údajů

Vážení družstevníci, vážení nájemníci.
Dne 25. 5.2018 vešlo v platnost nařízení EU o ochraně osobních údajů, nazvané GDPR (General Data Protection Regulation).
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.
GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

Členská schůze BD VLTAVA II a SVJ Naskové

Členská schůze BD VLTAVA II a jednání SVJ Naskové se uskuteční dne 7.6.2018 od 18 hodin v objektu Naskové 1032. Program jednání

Zahájená,volba zapisovatele odsouhlasení programu
Zpráva o hospodaření za 1 čtv.2018
Informace o GDPR (ochrana osobních údajů
Situace o stavu plánovaných akcích (plynovod,optické kabely)
Nové evidence uživatelů a vlstníků
Probíhající opravy a údržba usnesení a závěr

Stránky

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687