Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi

Datum události: 

05.05.2015

Č.j.:18/04/2015
V Praze dne 16.04.2015

Bytové družstvo Lublaňská 1722/37

Zve všechny své členy na

Členskou schůzi

Bytového družstva a Společenství vlastníků Lublaňská 1722/37, která se bude konat v
úterý 5.května 2015 v 18,00 hod. v zasedací místnosti Diagnostického ústavu Lublaňská 33.

Sraz 17,50 před budovu DÚ.

V 19,00 hod. je pozván notář, aby legalizoval nové stanovy Společenství vlastníků a Bytového družstva.
Z tohoto důvodu je účast všech členů Společenství vlastníků, nebo jejich zástupců s platnou „Plnou mocí k hlasování“ bezpodmínečně nutná.

Hlavním bodem programu:
• volba výboru společenství vlastníků,
• volba představenstva družstva
• jednání s notářem
• projednání nutných oprav v domě /zámek dveří,fasáda,okapy,../
• zpráva o hospodaření
• návrh na instalaci vodoměrů
• ustanovení správce domu
• diskuse

Pozvánka zveřejněná na internetové adrese Bytového družstva Lublaňská :
www.lublanska37.bytovedruzstvo.eu

Jan Hanuš- předseda Bytového družstva Lublaňská 1722/37
Tel.: 777 988 944

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687