Informační deska

Pozvánka na schůzi 24.05.2015 v 19 hod.

POZVÁNKA

VÝBOR BD VÁS ZVE NA

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRO DŮM VÁPENICE 23, PROSTĚJOV
KTERÁ SE KONÁ

V STŘEDU DNE 24.5. 2017 OD 19.00 HOD.

V SPOLEČNÝCH PROTORÁCH DOMU.
ÚČAST VŠECH ČLENŮ JE NUTNÁ.

PROGRAM
1) Informace o hospodaření družstva za rok 2016 – zůstatek na účtu, náklady a výdaje družstva, splácení úvěru družstva atd.
2) Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu za rok 2016
3) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření za rok 2016
4) Změna výše fondu oprav a záloh
5) Revize, zprávy o revizích
6) Úklid domu
7) Opravy a údržba v roce 2017
8) Výměna sklepních oken za plastová
9) Výměna poštovních schránek za nové
10) Vysavač na prach a popel
11) Diskuze
12) Usnesení a závěr

V Prostějově dne 08. 05. 2017 za výbor BD
p. Vítězslav Nedbal

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687