Informační deska

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRO DŮM VÁPENICE 23, PROSTĚJOV VE STŘEDU DNE 06.06. 2018 OD 18.00 HOD.

POZVÁNKA

VÝBOR BD VÁS ZVE NA

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRO DŮM VÁPENICE 23, PROSTĚJOV
KTERÁ SE KONÁ

VE STŘEDU DNE 06.06. 2018 OD 18.00 HOD.

V SPOLEČNÝCH PROTORÁCH DOMU.
ÚČAST VŠECH ČLENŮ JE NUTNÁ.

PROGRAM
1) Informace o hospodaření družstva za rok 2017 – zůstatek na účtu, náklady a výdaje družstva,
splácení úvěru družstva atd.
2) Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu za rok 2017
3) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření za rok 2017
4) Schválení směrnice GDPR
5) Rozpočet na rok 2018
4) Revize, zprávy o revizích
5) Úklid domu
6) Plán oprav – přístřešek na kola, nebo sklepní kóje nebo oprava střechy.
7) Diskuse

V Prostějově dne 16. 05. 2018 za výbor BD předseda BD Vítězslav Nedbal

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687