Informační deska

POZVÁNKA VÝBOR BD VÁS ZVE NA SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ . BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRO DŮM VÁPENICE 23, PROSTĚJOV KTERÁ SE KONÁ V STŘEDU DNE 15.5. 2019 OD 19.00 HOD.

POZVÁNKA

VÝBOR BD VÁS ZVE NA

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRO DŮM VÁPENICE 23, PROSTĚJOV
KTERÁ SE KONÁ

V STŘEDU DNE 15.5. 2019 OD 19.00 HOD.

V SPOLEČNÝCH PROTORÁCH DOMU.
ÚČAST VŠECH ČLENŮ JE NUTNÁ.

PROGRAM
1) Informace o hospodaření družstva za rok 2018 – zůstatek na účtu, náklady a výdaje družstva, splácení úvěru družstva atd.
2) Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu za rok 2018
3) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření za rok 2018
4) Revize, zprávy o revizích
5) Opravy a údržba v roce 2019(dokončení oprav schválených v roce 2018)
6) Diskuze
7) Usnesení a závěr

V Prostějově dne 24. 04. 2019 za výbor BD
p. Vítězslav Nedbal

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687