Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi 2019

Datum události: 

03.12.2019

Datum události:
3. 12. 2019

Pozvánka na členskou schůzi BD Život 832

Bytové družstvo Život 832 v likvidaci
U družstva Život 832, Praha 4
IČO 27423620
(dále jen Družstvo)

Představenstvo Družstva zve všechny členky a členy na členskou schůzi, která se koná dne 3. prosince 2019 od 18.00 hodin v jídelně ZŠ Sdružení, Sdružení 1080/2A, 140 00 Praha 4-Nusle (vstup vlevo od zastávky MHD Sdružení).

Program schůze:
1. Seznámení členské schůze se zprávou o průběhu likvidace Družstva a s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku a s konečnou závěrkou

2. Schválení zprávy o průběhu likvidace Družstva a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a konečné závěrky

Žádáme členy o maximální účast. Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná, nemusí být ověřená.

Předpokládaná délka trvání schůze cca 30 minut.

Pozvánka v přiloženém souboru

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687