Informační deska

Pozvánka na schůzi BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRO DŮM VÁPENICE 23, PROSTĚJOV V STŘEDU DNE 24.6. 2020 OD 19.00 HOD.

POZVÁNKA

VÝBOR BD VÁS ZVE NA

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRO DŮM VÁPENICE 23, PROSTĚJOV
KTERÁ SE KONÁ

V STŘEDU DNE 24.6. 2020 OD 19.00 HOD.

V SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU.
ÚČAST VŠECH ČLENŮ JE NUTNÁ.

PROGRAM
1) Informace o hospodaření družstva za rok 2019 – zůstatek na účtu, náklady a výdaje družstva, splácení úvěru družstva atd.
2) Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu za rok 2019
3) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření za rok 2019
4) Revize, zprávy o revizích
5) Opravy a údržba v roce 2020(dokončení oprav schválených v roce 2018 a 2019)
6) Cenová nabídka na přístřešek ve dvoře na kola
7) Diskuze
8) Usnesení a závěr

V Prostějově dne 05. 06. 2020 za výbor BD
p. Vítězslav Nedbal

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687